VESASC

m-20.gif

vesasc computer Science
 

SELF FINANCING COURSES SECTION
SECOND MERIT LIST
FIRST YEAR BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)
ACADEMIC YEAR 2015-16
NT  ( C) CATEGORY
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 37998 MEGHANA ANKUSH DUDHAL 440 58  
2 38688 komal balkrishna pandhare 361 56  
3 32088 POONAM DATTU PADALKAR 430 55  
NT  ( D) CATEGORY
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 31704 SHIVANI DILIP GHUGE 426 55  
2 37212 DEEPAK ROHIDAS SONAWANE 392 55  
SC CATEGORY
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 26982 vishwabhushan sanjay dabhade 418 54  
2 37137 AVINASH DHANRAJ KHARATMOL 404 53  
3 34190 RUSHIKESH DHARMENDRA CHIPLUNKAR 379 53  
4 25003 SHREYASH PRAKASH SONAWANE 407 52  
5 36463 MANALI MAHADEV KOTKAR 416 51  
6 30580 SANTOSHI SUNIL HINDALEKAR 351 51  
OBC CATEGORY
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 28418 Omkar Sadashiv Mayekar 411 58  
2 37223 VRUSHALI WAMAN KUMBHAR 426 57  
3 31865 SHUBHAM PRADEEP MOHITE 417 57  
4 28407 sanchita manohar dike 416 57  
5 27851 MANASI KAMLAKAR MHATRE 417 56  
6 31675 JYOTI BHANUDAS SHENDE 397 56  
7 25804 KALPESH CHANDRAKANT NARDEKAR 368 56  
SINDHI 
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 33045 Dipesh Mahesh Lund 464 50  
2 28140 SONIYA satyapal nagpal 408 50  
3 33197 MUKESH ANIL CHANDNANI 407 50  
4 32878 Sahil Rajesh Ahuja 393 50  
5 27161 YASH DEEPAK WADHWANI 378 50  
6 33184 JAYESH DEEPAK  BHOJWANI 447 49  
7 28168 namrata deepak kamrani 411 45  
8 26678 Dimple Hareshlal Dudani 391 44  
9 24645 harsha suresh rajpal 397 42  
10 38421 jyoti chanderlal bhagwani 359 42  
11 36123 Jayesh Dilip Rochlani 338 42  
12 38826 Rohit Raju Duseja 342 41  
13 33749 avinash kamal manghnani 364 40  
14 29176 Rahul Manoj Nandwani 444 39  
15 33468 karishma mahesh chainani 359 39  
OPEN CATEGORY
. . . . . .
SR. NO. APPLN ID NAME CONVERTED MARKS 650 MATHS MARKS REMARKS
1 32657 PUSHPRAJ SUSHILKUMAR MISHRA 473 64  
2 24682 VARSHA MANGESH DABHANE 471 64  
3 30279 Rushil Raghavarao Chavala 439 64  
4 31901 MAHESH SHRIDHAR KANOJIYA 429 64  
5 33362 MADHURI SHREENIVAS ADDAGATLA 396 64  
6 27151 Sukanya  Mitra 610 63  
7 34404 sonia prakash sawant 545 63  
8 28197 TANYA  PRAVIN 498 63  
9 35980 madhura mahesh avachat 438 63  
10 34762 PRIYASH KAMTA KUSHWAHA 437 63  
11 31601 MUKULKUMAR BABULAL FULWARIYA 418 63  
12 29115 Rohit Laxman Chavan 400 63  
13 35021 SUMIT LALJI CHOUBEY 397 63  
14 37568 ABHIJEET SURESH PATIL 393 63  
 
 

...

Computer Science

Sports

Soft Skill

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop