VESASC

m-20.gif

vesasc vesasc
 

SELF FINANCING COURSES
FIRST MERIT LIST OF 2013-2014

F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST OPEN CATEGORY
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 1904 1901 Aakriti Asheet Bhatia 515
2 6556 5066 Avril Abraham 461
3 2669 2412 Antalina Santanu Saha 453
4 2200 2089 NIDHI GURUPRASAD NAUTIYAL 450
5 3872 3050 SHREYA VIREN GADA 447
6 6345 4931 Aishwarya Pramod Mankar 437
7 4769 3862 SHIVAM MAHENDRA PANDEY PANDEY 433
8 2195 2084 Muzammil Abbas Mulla 429
9 2023 1973 Stuti Jay bhanu Jhalani 425
10 3219 2802 Sushmita Suresh Pawar 420
F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST SINDHI MINORITY
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 3433 2946 KOMAL PRAKASHLAL DUSSEJA 469
2 2053 1995 REEMA PRAKASH DEMBLA 469
3 4507 3686 JYOTI RAJPAL SAMWANI 439
4 6367 4945 Rohit Rajesh Sadhwani 438
5 2577 2345 HOMESH KISHOR VAZIRANI 432
6 6461 5002 BHAVESH PRAKASH LALWANI 430
7 3353 2888 DRISHTI RAJESH JUMANI 424
8 3062 2686 GAURIKA ANIL JAGASIA 424
9 3779 3183 Kanishka Naresh Punjabi 419
10 5893 4625 Chanchal Sunil Parwani 418
11 6127 4789 Vishal Jethanand Tolani 416
12 3615 3080 HARSHA AJAY SODHI 413
F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST SC MINORITY
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 6694 5173 Priyanka Prabhakar Ghodke 422
2 6072 4737 NIshant Deepak Lingayat 367
3 2681 2425 Shweta SHREEDHAR Kamble 311
F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST SBC MINORITY
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 5236 4184 AKSHAY BHUVANESHWAR AREKAR 375
F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST OBC MINORITY
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 3358 2893 Shruti Sanjay Modkharkar 410
2 2464 2273 Vaishnavi Adeep Kambli 404
3 2418 2244 Omkar Narendra Thakur 331
F.Y.B.M.M. (COMMERCE)
1ST MERIT LIST PHYSICALLY HANDICAP
Sr. No. App Id Cand Id Candidate Name Marks
1 3657 3105 JAISALJYOT ARVINDER SINGH SINGH 394